Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Головна редколегія Вісника
Головний редактор – д-р юр. наук, проф. Р.Ф. Гринюк
Заст. головного редактора – д-р екон. наук, проф. І.В. Хаджинов
Члени редколегії:
В.П. Шевченко - д-р фіз.-мат. наук, акад. НАН України,
А.П. Загнітко - д-р філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України,
А.Г. Бобкова - д-р юр. наук, проф., акад. НАПрН України

Редколегія серії (філософські науки)
Відповідальний редактор:
Р. Додонов - д-р філос. наук, проф.
Відповідальний секретар:
Г. Ковальський - канд. філос. наук.

Члени редакційної колегії:
О. Базалук - д-р філос. наук, проф.;
О. Білокобильський - д-р філос. наук, проф.;
J. Breczko - d-r hab. (Польща);
Т. Бутченко - д-р філос. наук, проф.;
О. Горбань - д-р філос. наук, проф.;
В. Додонова - д-р філос. наук, проф.;
W. Kamińska - d-r hab. (Польща);
М. Лепський - д-р філос. наук, проф.;
М. Мінаков - д-р філос. наук, доц.;
Л. Мозговой - д-р філос. наук, проф.;
K. Novikova - d-r nauk (Польща);
Я. Пасько - д-р філос. наук, проф.;
В. Попов - д-р філос. наук, проф.;
Д. Свириденко - д-р філос. наук, доц.;
P. Tomasik - кs. prof. dr hab. (Польща);
О. Хома - д-р філос. наук, проф.;
М. Черенков - д-р філос. наук, проф.