Феномен книги в контексті постгутенбергівської епохи та Нового Середньовіччя.

Автор(и)

  • K. M. Rodyhin Донецькийго національного університету

Ключові слова:

книга, постгутенбергівська епоха, електронні медіа, «галактика Гутенберга», Нове Середньовіччя

Анотація

У статті розглянуто проблему місця, ролі та способу існування феномена книги у так звану постгутенбергівську епоху, в контексті викликів нових електронних медіа. Цей стан сучасної культури закономірно набуває спільних рис із догутенбергівською ерою та може бути інтерпретованим по- різному, наприклад, як новий трайбалізм «глобального села» (М. Маклюен) або ж як ознака Нового Середньовіччя (У. Еко). Інтелектуали схиляються до думки, що друкована книга не зникне, а радше стане атрибутом елітарної культури, що існуватиме поряд із культурою споживання готових образів, певним чином нагадуючи соціокультурну ситуацію Середньовіччя. У випадку ж катастрофічного сценарію «можливого середньовічного майбутнього» (Р. Вакка) традиційна книга стає принципово важливою у контексті потреби збереження знань та культурної спадщини людства, оскільки завдяки своїй простоті, порівняній низькотехнологічності та енергонезалежності є в певному сенсі надійнішою за електронні пристрої

Біографія автора

K. M. Rodyhin, Донецькийго національного університету

кандидат філософських наук, старший лаборант кафедри філософії

Посилання

Мащенко О. П. Футурологія книги (Тези до дискусії) / О. П. Мащенко // Поліграфія і видавнича справа. – 2006. - № 43. – С. 51–53.

Гюго В. Собор Паризької Богоматері / В. Гюго; [пер. з фр. П. Тернюка]. – К.: Вища школа, 1981. – 464 c.

Duby G. Le Temps des cathédrales : l’art et la société (980 – 1420) / G. Duby. – Paris: Gallimard, 1976. – 379 p.

Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры / М. Мак-Люэн; [пер. с англ. А. Юдина]. – К.: Ника-центр, 2004. – 432 с.

Емелин В. А. Гипертекст и постгутенберговая эра [Электронный ресурс] / В.А. Емелин. – Режим доступа: http://emeline.narod.ru/hipertext.htm

Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст [Электронный ресурс] / У. Эко. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Int_Gutten.php

Эко У. Средние века уже начались / У. Эко; [пер. Е. Балаховской] // Иностр. лит. – 1994. – № 4. – C. 258–267.

Февр Л. Иконография и проповедь христианства // Бои за историю / Л. Февр; [пер. А. А. Бобовича, М. А. Бобовича и Ю. Н. Стефанова]. – М.: Наука, 1991. – С. 393–413.

Еко У. Не сподівайтеся позбутися книжок / Умберто Еко, Жан-Клод Кар’єр; [пер. з франц. І. Славінської]. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. – 256 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філософська антропологія. Філософія культури