Континуальність та дискретність історичного процесу в посттойнбіанській філософії історії.

Автор(и)

  • Yu. M. Brilo Донецький національний університет

Ключові слова:

continuality, discontinuity, historical process, posttoynbee’s philosophy of history, semantic core, social core, civilizational interaction, dialogue of Civilizations

Анотація

У дисертації розкриваються основні аспекти проблеми синтезу континуального та дискретного при дослідженні історичного процесу в межах посттойнбіанської парадигми історії. Обґрунтовується погляд, що всесвітній історичний процес є єдиним континуальним процесом зі спадами та підйомами активності в життєдіяльності локальних цивілізацій, що складають елементи дискретності в історії. Показано, що в процесі еволюції філософських поглядів на історичний процес доцільно виокремити три періоди: класичний, некласичний та постнекласичний. Запропоноване авторське визначення терміна «посттойнбіанство» та виокремлено основні методологічні принципи посттойнбіанської філософії історії. Проаналізована авторська класифікація філософських моделей історичного процесу та їхня еволюція у посттойнбіанській філософії. Досліджуються фактори дискретності цивілогенезу. Доведено, що головним фактором, який забезпечує континуальність всесвітнього історичного процесу, є взаємодія культур та цивілізацій. Показано, що глобалізація вже створила необхідні умови для єдності людства, одночасно спричинивши зворотній процес його локалізації.

Біографія автора

Yu. M. Brilo, Донецький національний університет

аспірантка кафедри філософії

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукове життя