До питання про типологію конфліктів на пострадянському просторі.

Автор(и)

  • K. О. Beschekova

Ключові слова:

конфлікти на пострадянському просторі, типологізація конфліктів, конфлікт на Сході України, етнічні конфлікти, гібридна війна

Анотація

У статті аналізуються причини та витоки конфліктів на пострадянському просторі. Підбираються критерії для повного та всебічного дослідження цих конфліктів та для їхньої типологізації. Проводяться паралелі між конфліктами та зазначаються деякі їхні відмінності. У статті також описано якісно новий тип конфлікту, до якого можна віднести конфлікт на Сході України.

Посилання

Гушер А. Молчать и медлить больше нельзя / А. Гушер // Азия и Африка сегодня. – № 4. – 2007. – C. 3–10.

Додонов Р. А. Проблема типологизации и классификации цивилизаций / Р. А. Додонов // Цивилизация: от локального к глобальному Граду. Монография. – Донецк: ДонНТУ, УНИТЕХ, 2008. – С. 50–57.

Кулик В. Дренажна система для тіньового капіталу // В. Кулик, Г. Перепелиця, Д. Левусь / Зовнішні справи: суспільно-політичний журнал. – К., 2007. – С. 24–29

Ланцов С. Политическая конфликтология: Учебное пособие // С. Ланцов. – СПб.: Питер., 2008. – 319 с.

Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник для вузов / М. М. Лебедева // М. М. Лебедева – М., 2004.– С. 198–205.

Перепелиця Г. М. Конфлікти в посткомуністичній Європі: Монографія / Г. М. Перепелиця. – К.: НІСД, 2003. – С. 177.

Чарских И. Ю. Конфликты и конфликтология / И. Ю. Чарских // (ред.) Чарских И. Ю. Конфликты социальные, политические, этнические, идеологические, международные: Опыт конкретно-исторического и теоретического анализа. – Донецк: АИМ, 1998.– С. 9–47.

Hybrid warfare / Гібридна війна / Гибридная война // Wikipedia, the free encyclopedia: режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_warfare

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Соціальна та політична філософія